Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
im. prof. Jigoro Kano
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Prefektura PUŁAWSKA (klasy 1-4)

Prefektura RAKOWIECKA (klasy 5-8)